Vymáhání půjček malým a středním podnikům – šest výzev pro banky

Nebývalý objem půjček poskytnutých malým a středním podnikům umožňující jim přežít během pandemie způsobil, že banky teď stojí před vážnou výzvou, jak tyto půjčky vymáhat.

Svět dnes vypadá výrazně jinak, než jak vypadal před pár lety. Globální pandemie a nestabilní politické prostředí narušily evropskou ekonomiku a platební ekosystém, což zasáhlo firmy všech velikostí. Vůči změnám v nabídce a poptávce jsou zvláště zranitelné malé a střední podniky, které musí mít zdravou likviditu, aby mohly plnit své vlastní dluhové závazky.

Poskytovatelé půjček v celé Evropě musí zajistit efektivní a citlivé vymáhání prostředků půjčených malým a středním podnikům. Kvůli pandemii je řada těchto úvěrů kryta státní zárukou, což znamená, že v sázce jsou veřejné peníze.

Jakým hlavním výzvám čelí banky?

 

1.      Zdroje:

Řada bank nebyla připravena na vymáhání v takovém rozsahu. V nedávné minulosti byly případy nesplácení mezi malými a středními podniky poměrně vzácné. V důsledku toho nemá řada poskytovatelů úvěrů kapacity na zvládání zvyšujícího se počtu nesplácených půjček. Rychlé posílení kapacit je obtížné: vyžaduje to další specializovaný personál a investice.

2.      Technologie:

Se stávajícími systémy může být pro banky obtížné efektivně vymáhat pohledávky a přiblížit se k dnešnímu ideálnímu technologickému standardu vyžaduje významné investice. Při velkých objemech je výhoda, kterou nabízí nejnovější technologie a digitální vymáhání, významným faktorem přispívajícím ke zvýšení efektivity, zlepšení zákaznické zkušenosti a ziskovosti.

3.      Ztráta času:

Čas managementu, zaměstnanců IT a dalších zaměstnanců firmy by měl být věnován rozvoji obchodních příležitostí a udržení stávajících klientů. Aby se jim dařilo, musí banky soustředit své programy pro inovaci produktů, digitalizaci a nákladovou efektivitu na svou hlavní podnikatelskou činnost a neztrácet čas vymáháním pohledávek.

4.     Objemy:

V závislosti na obnově ekonomiky a vývoji globální zdravotní krize se může objem nesplácených půjček dramaticky měnit. Objem půjček malým a středním podnikům je nicméně takový, že i nízká míra nesplácení představuje z hlediska vymáhání značnou výzvu.

5.      Hospodářský výsledek:

Pokud nedojde k jejich náležitému řešení, mohou tyto problémy ovlivnit krátkodobě nebo dlouhodobě ovlivnit hospodářský výsledek banky. Investice do nových specialistů, dat, systémů a analytiky rovněž vyžaduje restrukturalizaci, jakmile se podaří zvládnout nejvyšší objem. Historická zkušenost ukazuje minimálně 10% nárůst v úspěšném vymáhání, když dojde k outsourcingu na specializovaného poskytovatele – a to je klíčový rozdíl ve výnosech v průběhu času.

6.     Zákaznická zkušenost:

Banky potřebují vysoce kvalifikované pracovníky a procesy, aby mohly řešit různé situace klientů: od těch, kteří jsou v nouzi, přes klienty, kteří staví své podnikání znovu na nohy, až po ty, kteří se vyhýbají splácení. Z etického a reputačního hlediska je klíčové nabídnout škálu digitálních možností a přístup orientovaný na zákazníka.

 

„Nejdůležitější je pro banky a jejich partnery přizpůsobit řešení konkrétní situaci – to je nejlepší způsob, jak zajistit vyšší míru splacených půjček a poskytnout pozitivní zákaznickou zkušenost.“
Stanislav Krasnodemskyi, M&A Director at Intrum

Co můžete udělat pro snížení těchto rizik?

Všechny tyto výzvy, pokud je nikdo neřeší, negativně ovlivňují ziskovost. Je důležité, aby banky měli zkušené partnery, kteří jim pomohu navrhnout na míru šitá řešení, která se hodí pro jejich individuální portfolia. Jako přední evropská společnost věnující se správě pohledávek je Intrum významným obsluhovatelem půjček poskytnutých malým a středím podnikům.

Máme ty nejlepší předpoklady, abychom banky podporovali v hledání řešení pro jejich nesplácené půjčky – od obsluhy po prodej části portfolia.

Pokud vás nabídka zaujala a rádi byste s námi probrali své požadavky, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.