Odkup pohledávek

Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti odkupu pohledávek. Nabízíme jak jednorázové, tak i pravidelné odkupy, a to zajištěných i nezajištěných pohledávek. Pohledávky, které jste odepsali jako nevymahatelné, můžou mít stále určitou hodnotu. Náš tým pro investice do portfolií se specializuje na odkup nesplácených půjček napříč všemi třídami aktiv, od nezajištěných pohledávek po půjčky zajištěné nemovitostí.