Intrum Hellas – utváření nového způsobu práce v Řecku.

Dohoda mezi Intrum a Piraeus Bank vyčlenit divizi pro správu úvěrů banky měla za následek vznik největší řecké platformy pro správu pohledávek.

Dohoda mezi Intrum a Piraeus Bank vyčlenit divizi pro správu úvěrů banky měla za následek vznik největší řecké platformy pro správu pohledávek.

Na základě první dohody tohoto druhu na řecké m trhu se Piraeus Banka a Intrum dohodly na vyčlenění divize banky pro správu úvěrů. Vzniklá platforma nesoucí název Intrum Hellas začala s 28 mld. euro ve spravovaných aktivech a takřka 1 000 zaměstnanci.

Dohoda byla oznámena v červnu 2019 a uzavřena o čtyři měsíce později. Piraeus si v nové společnosti ponechala podíl a stejně tak v samostatné společnosti pro správu nemovitostí, čímž získala možnost mít podíl na budoucích ziscích.

Součástí transakce bylo uzavření dohody o dlouhodobé správě úvěrů mezi Intrum Hellas a Piraeus. Tato dohoda pokrývá všechny typy úvěrů (spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry malým a středním podnikům a korporacím) po celou dobu jejich životního cyklu. Obsluhovaná aktiva nicméně zůstávají v rozvaze banky.

Díky tomuto partnerství se v nedávné době zlepšila provozní efektivita Piraeus a začal se rychleji snižovat počet nesplácených úvěrů, což bance umožnilo soustředit se v jejím podnikání na to hlavní a rovněž těžit ze svého menšinového podílu v Intrum Hellas.


O Intrumu

Jako přední společnost na trhu správy pohledávek má Intrum rozsáhlé zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek a působí ve 24 zemích Evropy a v Latinské Americe (Brazílie). V naší skupině pracuje více než 10 000 zkušených zaměstnanců.