Intrum Hellas – utváření nového způsobu práce v Řecku.

Dohoda mezi Intrum a Piraeus Bank vyčlenit divizi pro správu úvěrů banky měla za následek vznik největší řecké platformy pro správu pohledávek.

Dohoda mezi Intrum a Piraeus Bank vyčlenit divizi pro správu úvěrů banky měla za následek vznik největší řecké platformy pro správu pohledávek.

Na základě první dohody tohoto druhu na řecké m trhu se Piraeus Banka a Intrum dohodly na vyčlenění divize banky pro správu úvěrů. Vzniklá platforma nesoucí název Intrum Hellas začala s 28 mld. euro ve spravovaných aktivech a takřka 1 000 zaměstnanci.

Dohoda byla oznámena v červnu 2019 a uzavřena o čtyři měsíce později. Piraeus si v nové společnosti ponechala podíl a stejně tak v samostatné společnosti pro správu nemovitostí, čímž získala možnost mít podíl na budoucích ziscích.

Součástí transakce bylo uzavření dohody o dlouhodobé správě úvěrů mezi Intrum Hellas a Piraeus. Tato dohoda pokrývá všechny typy úvěrů (spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry malým a středním podnikům a korporacím) po celou dobu jejich životního cyklu. Obsluhovaná aktiva nicméně zůstávají v rozvaze banky.

Díky tomuto partnerství se v nedávné době zlepšila provozní efektivita Piraeus a začal se rychleji snižovat počet nesplácených úvěrů, což bance umožnilo soustředit se v jejím podnikání na to hlavní a rovněž těžit ze svého menšinového podílu v Intrum Hellas.


About Intrum

As a market-leading credit management company, Intrum has wide-ranging expertise in debt collection services, and we do business in 24 countries in Europe plus Latin America (Brazil). We have more than 10,000 experienced employees in our group.