Péče o zákazníka v průběhu životního cyklu pohledávky

Zaměření na zákazníka, konzistentní procesy a digitální nástroje jsou ingredience, které zajišťují v rámci etické strategie Intrum pro vymáhání pohledávek zákaznickou spokojenost.

Zákaznický servis, který Intrum poskytuje svým klientům, je pečlivě vyvážen, aby zajistil efektivitu ve spojení s prvotřídní péčí o zákazníka. Vedou k tomu následující kroky:

  1. Povědomí – naše značka a pověst jsou pro nás důležité a dáváme si záležet, abychom jak my, tak naši klienti postupovali eticky.
  2. Upozornění – umíme automatizovat oznámení a pokyny týkající se vymáhání, přičemž zákazníkům nabízíme odkaz na různá platební řešení a usnadňujeme tak zaplacení.
  3. Komunikace – dbáme na to, aby byl přístup k informacím konzistentní a snadný, k čemuž využíváme technologie a kvalifikované pracovníky zákaznické péče, kdy zákazníkům nabízíme několik možností kontaktu.
  4. Řešení – Se všemi zákazníky zacházíme férově a s respektem, což zajišťuje transparentnost splátkových kalendářů, úplný přehled o dluzích dané osoby a férové procesy ve všech fázích životního cyklu pohledávky.
  5. Platba – nabízíme několik snadných možností platby, abychom odstranili překážky řešení.
  6. Zpětná vazba – od zákazníků shromažďujeme zpětnou vazbu, využíváme ji k řešení individuálních situací a zlepšujeme zkušenost všech zákazníků.