Cíl, mise a vize

Cíl, mise a vize

Cíl

Naším cílem je být leaderem na cestě k zdravé ekonomice pro jednotlivce, firmy a pro celou společnost.

Naši klienti využívají naše služby správy pohledávek, aby dostali včas zaplaceno, což jim umožňuje investovat, nabírat a růst. Jejich jménem pomáháme jednotlivcům ve finančních potížích tím, že pro ně hledáme vhodná a udržitelná platební řešení, která jsou přizpůsobena jejich potřebám a situaci. To zlepšuje jejich kvalitu života a umožňuje jim to soustředit se na jejich sny a cíle. Naši zaměstnanci získávají příležitosti k rozvoji díky tomu, že jejich práce má reálný dopad na ekonomickou a společenskou prosperitu.


Mise

Společnostem pomáháme tím, že se staráme o jejich zákazníky.

Prostřednictvím platebních řešení a služeb správy a vymáhání pohledávek společnostem pomáháme dostat zaplaceno za jejich zboží a služby. Naše služby využívá více jak 80 000 firem a denně kontaktujeme přes 250 000 zákazníků. Naším cílem je vytvořit sdílenou hodnotu pro podnikání a společnost, která má prospěch z toho, že společnosti dostávají včas zaplaceno a občané se zbavují dluhů. Sebe sama chápeme jako partnery firem, státních úřadů a dalších důležitých hráčů na cestě k zdravé a spravedlivé ekonomice.


Vize

Mít důvěru a respekt všech, kdo poskytují nebo dostávají úvěr.

V Intrumu jsou pro nás stejně důležití klienti jako jejich zákazníci. Víme, že chovat se eticky a přistupovat k lidem férově může změnit jejich život. Jen tím, že budeme pracovat s lidmi na hledání řešení, můžeme zajisti, aby společnosti dostávaly zaplaceno a celá společnost z toho mohla těžit. Vedle zákonů a předpisů se řídíme našimi hodnotami. Žijeme jimi a dýcháme s nimi a ve všem, co děláme, se snažíme dostát těm nejvyšším standardům.


Staňte se naším klientem

Ukážeme Vám cestu k prosperitě Vašeho podnikání