Novinky

Poslední novinky


Intrum Czech, s.r.o. přistupuje k prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům zasažených pandemií COVID-19

Intrum Czech, s.r.o. přistupuje k prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům zasažených pandemií COVID-19

Společnost Intrum Czech, s.r.o. je mezinárodní inkasní agenturou, která se zavázala ve svém podnikání dodržovat své základní čtyři hodnoty, kterými jsou Empatie, Etika, Obětavost a Řešení. Právě Empatie, Etika a Řešení jsou v současné době jedny z nejvíce důležitých hodnot pro to, abychom mohli společně minimalizovat dopady pro osoby, které jsou současnou pandemickou situací dotčeni a dostávají se tak do potíží s úhradou svých závazků. Z tohoto důvodu se Naše společnost rozhodla přistoupit k závazku plynoucího z „Prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěrů o pomoci klientům po skončení úvěrového moratoria“. Celý text daného prohlášení si můžete stáhnout v odkaze níže. Toto prohlášení se vztahuje na produkty spadající pod účinnost zákona č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru. Naše společnost vždy přistupuje ke každému klientovi individuálně a snaží se najít cestu, která je přijatelná pro obě strany, a proto nás neváhejte kontaktovat k vyřešení Vaší situace před tím, než by mohlo dojít ke zbytečnému navýšení Vaší pohledávky či soudnímu nebo exekučnímu řízení. Podání žádosti o odklad Klient může na základě prohlášení nebankovních poskytovatelů úvěru o pomoci klientům ovlivněných z důvodu pandemie COVID-19 požádat o dočasné snížení či odložení splátek (možnost snížení a odložení splátek se týká pouze produktů spadajících pod účinnost zákona č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru (tedy dohody o restrukturalizaci, kterou má klient s naší společností uzavřenou). Podmínky zpracování žádosti o snížení či odložení splátek. a) klient není v prodlení se splátkovým kalendářem na dané dohodě. b) klient podá žádost pomocí: a. telefonického kontaktu na 461 002 002 b. e-mailovou žádostí na info@intrum.cz c. písemně na adresu: Intrum Czech, s.r.o, Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice Klient by měl v případě omezení příjmů či ztráty zaměstnání doložit tuto skutečnost formou: a) doložením výpisu z BÚ za měsíce, které dokazují snížení příjem, b) doložením výplatní pásky za měsíce, které dokazují snížení příjem

Novinky 02.02.2021

Kontaktujte nás!

Rádi vám pomůžeme se správou pohledávek