Jak živnostníci, tak malé a střední podniky potřebují velkou podporu při správě pohledávek

Vymáhání pohledávek je pro řadu drobných podnikatelů či malých a středních firem časově náročné. Na základě EPR průzkumu z roku 2023, realizovaného společností Intrum, bylo zjištěno, že průměrná doba vymáhání pohledávek činila 72 dní. Můžeme vám pomoci zbavit se těchto starostí a umožnit vám soustředit se na růst.

Chápeme, že peněžní prostředky jsou pro váš podnik životně důležité. Dostat nebo nedostat zaplaceno může představovat rozdíl mezi přežitím a bankrotem.

Řada živnostníků, malých a středních podniků má potíže s pozdními platbami, vzhledem k vysoké míře inflace za poslední dva roky se zvyšuje počet opožděných plateb.  Jakákoli opožděná platba pak zhoršuje likviditu malého a středního podniku, což ohrožuje jejich existenci. Vymáhání pohledávek se pro ně zdá být komplikované. 

V takovém případě se vyplatí obrátit na zkušeného silného partnera zaměřeného na oblast vymáhání pohledávek.

Vztahy se zákazníky jsou pro vaši firmu stěžejní, a tak je zcela klíčové zajistit, aby vaši zákazníci byli spokojení a bylo s nimi dobře zacházeno. Obrátit se na malé „nezávislé“ poskytovatele může představovat falešnou úsporu, protože jim chybí odbornost a zkušenosti v oblasti péče o zákazníky.

I jako drobný podnikatel jste pro nás stále velkým zákazníkem. Když za vámi stojí silná a mocná společnost na vymáhání pohledávek, můžete si být jisti, že vám zákazníci zaplatí včas, a správu pohledávek nechat na nás. To je to, v čem jsme dobří. Pak budete mít volnou kapacitu soustředit se na své podnikání.

Spoluprací s námi si vylepšíte Vaši pozici u bank díky našemu vysokému ESG ratingu.

Vyžádejte si naši nabídku, najdeme pro Vás řešení na míru.