Udržitelnost je jádrem našeho podnikání

Udržitelnost

Udržitelnost je jedním z pilířů společnosti Intrum. Podporujeme udržitelnost pro lidi, firmy a společnost.

Naše snahy v oblasti udržitelnosti vycházejí z našeho účelu: být leaderem na cestě k zdravé a spravedlivé ekonomice. Tento účel plníme tím, že pomáháme lidem zbavit se dluhů, poskytováním rad a podpory při finančních problémech a tím, že společnostem pomáháme dostat zaplaceno za jejich zboží a služby. Naši zaměstnanci jsou součástí naší mise a každý den hrají důležitou roli ve finančním ekosystému. Je pro nás opravdu důležité, jak se naši zaměstnanci ve společnosti cítí a proto plně podporujeme propojení pracovního a rodinného života.

Jako přední hráč v oblasti správy pohledávek jsme denně v kontaktu se stovkami tisíc lidí, kteří mají dluhy. Je naší povinností přistupovat ke všem eticky, s empatií a respektem, a udávat tak vysoký standard v našem odvětví.

Aktuální výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti najdete zde:  Annual and Sustainability Report

 

Vnímání udržitelnosti

Lidé se čím dál více zajímají o téma udržitelnosti, o to, jak firmy přistupují ke svému vlivu na okolí, ke komunitám, jak se starají o své zaměstnance a přispívají k obecnému blahu společnosti. ESG je metoda, díky níž firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

Přínosy

Na firmy dnes kvůli udržitelnosti tlačí nejen zákazníci, ale i nařízení vlády nebo evropské regulace. Velké podniky si v současnosti jednoduše nemohou dovolit mít negativní vliv na životní prostředí nebo společenské skupiny. Udržitelnost bude pro firmy stále důležitější také z finančního hlediska. Čím dál tím víc bank totiž při poskytování úvěrů stále více hledí právě na ESG standardy. Pokud se tedy firmy nebudou chovat zodpovědně, můžou mít v budoucnu problém půjčovat si peníze a investovat. Z hlediska globálních ratingových dat se ukazuje, že firmy, které začaly realizovat plány udržitelnosti dříve a postupně přešly na obnovitelné zdroje, dnes mají jasnou konkurenční výhodu nejen v obchodním styku, ale i ve styku s bankami.

ESG rating Intrumu

Intrum je top společností v rámci celosvětového hodnocení ESG ratingu – skóre 12,8, rating AA - nás řadí na 39. místo mezi všemi celosvětově hodnocenými společnostmi v rámci finančního průmyslu. Jsme světová jednička v oboru vymáhání pohledávek. Jsme vnímání jako vysoce transparentní společnost v rámci předávání údajů pro hodnocení ESG ratingu.

ESG kritéria

Udržitelnost je jedním ze základních pilířů strategie společnosti Intrum a promítá se do každodenního chodu firmy. Chováme se ohleduplně a odpovědně k životnímu prostředí.

 

V rámci ESG se společnost Intrum soustřeďuje na tyto oblasti udržitelnosti:

 

1.       Provozní KPI

2.       Sociální aspekty, finanční gramotnost

3.       Management životního prostředí

4.       Spotřeba energií

5.       Služební vozový park, služební cesty

6.       Spotřeba kancelářských potřeb

7.       Počty odeslaných dopisů

8.       Chlazení, klimatizace

9.       Odpad

10.     Spotřeba tuhých paliv

Jsme členy programu The Clean Advantage

Členství v The Clean Advantage™ spočívá v tom, že za každý litr pohonných hmot, natankovaný s použitím CCS karty/mobilní aplikace, bude vypočítána emise oxidu uhličitého a současně bude investováno do projektů zabývajících se snížením emisí oxidu uhličitého v ovzduší. Od roku 2023 používáme v rámci firemního vozového parku hybridní automobily a navíc díky tomuto členství podporujeme projekty zaměřené na snižování CO2 v ovzduší.

“Naše cíle v oblasti udržitelnosti jsou silně zakořeněné v obchodní strategii Intrum a v tom, jak pro naše klienty a další zainteresované vytváříme hodnoty”

Soustředíme se na zákaznickou cestu

Správa pohledávek je strategickou částí cesty zákazníka. Náš etický přístup znamená, že vaši zákazníci jsou v dobrých rukou..

Digitální a osobní řešení

Využíváme technologie a data: jsme klientsky orientovaná společnost nabízející jednoduše uchopitelná a škálovatelná řešení; využíváme digitální nástroje a organicky rosteme

Přispíváme ke zdravé a spravedlivé ekonomice

Zajišťujeme, že naši klienti dostanou zaplaceno a jejich zákazníci budou mít zdravé finance, takže obě skupiny se plnohodnotně zapojí do společnosti.


Staňte se naším klientem

Ukážeme Vám cestu k prosperitě Vašeho podnikání