EPR 2022

Evropského průzkumu se v roce 2022 zúčastnilo celkem 11 007 respondentů ve 29 evropských zemích. V České republice se průzkumu účastnilo 240 respondentů. Obsah zprávy je vytvořený společností Intrum ve spolupráci se společností Longitude. Od roku 2013 společnost Intrum, jako reprezentant podnikatelské komunity, mluví o následcích opožděných plateb na Evropskou unii. Během roku 2022 společnost Intrum pokračuje v dialogu s Evropskou komisí o tom, jak udělat zavedení Směrnice o postupu proti opožděným platbám co nejefektivnější a nejtvrdší.