ECPR 2021

Již desáté vydání Evropské spotřebitelské zprávy detailně analyzuje vztah spotřebitelů k platbám a k zadlužení. Průzkum probíhal v termínu 21.7. - 26.8.2021, ve 24 zemích. Celkem se zúčastnilo 24012 respondentů, v ČR 1001 spotřebitelů. Názory evropských spotřebitelů na jejich ekonomickou situaci jsou barometrem ekonomického postavení v Evropě z pohledu spotřebitele.