Jaká je dobrá praxe vymáhání pohledávek?

Dobrá praxe vymáhání pohledávek od poskytovatelů vyžaduje, aby dodržovali zákonné standardy nastavené trhy, na kterých působí. V Intrumu věříme, že jediný správný způsob podnikání je ten etický.

V Intrumu vždy dbáme na to, abychom dodrželi dobrou praxi vymáhání pohledávek. S našimi klienti a jejich zákazníky zacházíme eticky a férově. Vedle dodržování legislativy a požadavků trhu se v Intrum řídíme našimi klíčovými hodnoty: Empatie, etika, odhodlání a řešení. Tyto hodnoty jsou klíčové pro naši identitu a řídí se jimi všechny naše pracovní procesy.

Proč je pro nás dobrá praxe při vymáhání pohledávek důležitá?

Dobrá praxe při vymáhání pohledávek pomáhá zajistit, že jak s našimi klienty, tak s jejich zákazníky je v průběhu procesu vymáhání pohledávek náležitě zacházeno. Například jedinec, který má dluhy, nesmí být vystaven nepřiměřenému tlaku. 

V Intrumu jsme si dobře vědomi dobré praxe vymáhání pohledávek a dbáme na to, aby s našimi klienty a jejich klienty byl zacházeno eticky a s respektem. Pohledávky vymáháme jen ve správný čas a správným způsobem. Nikdy nikoho nebudeme uvádět v omyl, obtěžovat ho nebo mu vyhrožovat. Informaci o tom, že daná osoba má dluh, nebudeme poskytovat jejímu zaměstnavateli nebo přátelům. Je správné, že společnosti, které nesplňují dobré standardy, jsou volány k odpovědnosti.

Ochrana vás a vašich zákazníků

Dobrá praxe při vymáhání pohledávek nechrání pouze vaše zákazníky, ale i vaše podnikání. V Intrumu řešíme dluhy vašich zákazníků způsobem, který preferujete – bez vašeho svolení nebudeme nabízet vyrovnání nebo snížení dluhů.

Vést vás, řádně prověřit a poradit vám ohledně pravděpodobnosti vymožení pohledávky a s ním spojených nákladů vnímáme jako svou povinnost. Pokud váš zákazník nemá prostředky na splácení, zajistíme, abyste měli tuto informaci a aby vaše firma neplýtvala čas a peníze ve snaze získat nedobytné finanční prostředky.

Chceme, aby na naší práci záleželo

Vymáhání pohledávek je důležitou součástí zdravé a udržitelné ekonomiky. V Intrumu chceme, aby naše práce měla pozitivní dopad na firmy, jednotlivce a společnost tím, že minimalizujeme počet bankrotů, zabraňujeme propouštění a bráníme vzniku dalších dluhů.

Naše pozice jedničky na trhu nám dává jedinečnou příležitost vést rozvoj celého odvětví etickým způsobem.

Vždy se budeme snažit, abychom byli důvěryhodným partnerem a aby mezi námi a vašimi klienty panoval vzájemný respekt. Víme, že vztah, který máte se svými zákazníky, je důležitý. Dbáme na to, aby s nimi bylo zacházeno férově a aby jejich zkušenost díky empatickému a respektujícímu dialogu byla pozitivní a proces vymáhání pohledávek byl nejen efektivní, ale také přínosný pro budoucnost vašeho vztahu se zákazníkem.