Informační služby |

Analýza kreditního rizika Sofistikované analytické nástroje, které Intrum používá, pomáhají pochopit pravděpodobné platební chování vašich zákazníků Díky tomu můžete dělat přesné předpovědi, což vám umožní nabídnout těm správným potenciálním zákazníkům ideální platební podmínky a adekvátně přizpůsobit svou strategii vymáhání pohledávek. Rozhodování o úvěrech Když máte informace o pravděpodobném platebním chování, můžete je použít k rozhodnutí o tom, jaký úvěr nabídnete svým zákazníkům a jaké platební podmínky na ně uplatníte. Máme k dispozici údaje a schopnost správně se rozhodovat – díky tomu vám umožníme růst a udržet si ziskovost tím, že budete poskytovat úvěry těm správným subjektům. Monitorování úvěrových rizik Situace a chování zákazníka se může postupem času měnit. Ochraňte se před rizikem neplacení tím, že budete zákazníky průběžně monitorovat, a to nikoliv pouze při prodeji. Analýza platebních vzorců, kterou nabízíme, vám může pomoci eliminovat rozvíjející se problémy a snížit riziko pro vaši společnost.