Intesa Sanpaolo

Strategické partnerství Intrum a Intesa Sanpaolo přineslo řadu výhod – zdravější finanční výkazy, lepší správu pohledávek a atraktivní dlouhodobé zisky.

Sloučení oddělení pro řešení nesplácených půjček společnosti Intesa Sanpaolo s italskou pobočkou Intrum vedlo ke vzniku předního poskytovatele tohoto druhu služeb v Itálii. Tento společný podnik spravuje úvěry v hodnotě přibližně 40 mld. eur a Intesa si ponechává velký minoritní podíl jak v platformě, tak v tomto portfoliu.

Intrum a Intesa uzavřely desetiletou smlouvu o výhradní správě stávajících a nových portfolií. V rámci této dohody jsme spojili více než 600 zaměstnanců banky s našimi 400 italskými zaměstnanci.

Společně se spoluinvestorem CarVal získal tento společný podnik portfolio nesplácených úvěrů v hrubé účetní hodnotě 12 mld. eur. Struktura dlouhodobého partnerství má potenciál přinést společnosti Intesa atraktivní zisky, zlepšit její rozvahovou pozici a správu pohledávek.

Měli jsme velkou radost, že se nám tuto složitou transakci podařilo uzavřít za krátkou dobu. Toto partnerství umožnilo bance vyřešit její strategické cíle a svědčí o odhodlání Intrum působit na tomto důležitém trhu.


O Intrumu

Jako přední společnost v oblasti správy úvěrů má Intrum rozsáhlé odborné znalosti v oblasti služeb vymáhání pohledávek a podnikáme ve 24 zemích Evropy a Latinské Ameriky (Brazílie). V naší skupině máme více než 10 000 zkušených zaměstnanců.


Začněte proces, kdy se stanete naším klientem

Ukážeme Vám cestu k prosperitě Vašeho podnikání.


Čtěte více