Nad rámec legislativy – víc než jen dodržování předpisů

Dodržování předpisů a etický přístup k zákazníkům tvoří základní kameny přístupu Intrum k vymáhání pohledávek. Výrazně investujeme do technologií, procesů a lidí, abychom zajistili, že naši zákazníci a klienti dostanou ty nejlepší výsledky.

V Intrum věříme, že dobré zacházení se zákazníky přesahuje rámec dodržování předpisů a legislativy. Tvrdě pracujeme, abychom pro naše zákazníky zajistili tu nejlepší možnou zkušenost. Zde je několik důvodů, proč byste s námi měli spolupracovat.

Nejvyšší Net Promoter Score v odvětví

Naše kultura neustálého vylepšování zahrnuje pravidelné nezávislé hodnocení. Jsme držiteli akreditace Investor in Customers Gold a v roce 2021 nám bylo uděleno NPS skóre +59, což je nejlepší výsledek v celém odvětví.

 

Vícekanálové průzkumy zákaznické spokojenosti

Tyto průzkumy jsou spojeny s individuálním výkonem našich zástupců a umožňují nám průběžně vyhodnocovat a reportovat úroveň služeb poskytovaných zákazníkům. Také jsou impulsem pro budoucí iniciativy a vylepšení.

Měsíční průzkumy zákaznické spokojenosti

S našimi klienty sdílíme reporty na měsíční bázi, včetně počtu provedených průzkumů, míry vyplnění, dosaženého skóre a jakékoliv konkrétní zpětné vazby, kterou obdržíme.

Investice do analýzy řeči

Tato analýza nám poskytuje klíčovou záruku, že hovory jsou vedeny způsobem, který je v souladu s pravidly, abychom se tak pojistili proti nevhodnému chování k zákazníkům. Všechny hovory jsou vyhodnocovány oproti počtu interně vytvořených dotazů, přičemž důraz je kladen na regulatorní, legislativní a klientské požadavky. Tento proces byl díky cílenému koučingu a zpětné vazbě od začátku klíčovým faktorem přispívajícím ke změně a vede k vysokému hodnocení v rámci zákaznické zpětné vazby.

Digitální řešení

Ve světe, ke je stále větší poptávka po digitálních řešeních fungujících non-stop, poskytuje náš zákaznický portál zákazníkům možnost samoobsluhy, přičemž čerpá ze všech kontrol, které byly vytvořeny v rámci call centra. Zákazníci mají možnost uhradit své platby v prodlení, vyplnit úplné hodnocení příjmů a výdajů a učinit vhodnou nabídku na splácení.

Informace a aktualizace v reálném čase

Zákaznický samoobslužný portál nabízí bezproblémovou zákaznickou zkušenost díky tomu, že hotové kalendáře, údaje o splátkách a hodnocení dostupnosti jsou automaticky propisem vyplňovány každých 30 minut. Portál je plně integrován do platformy Intrum pro vymáhání a lze ho upravit pro klienty, kteří vymáhají pohledávky, které jsou teprve krátce po splatnosti.

Legislativa a aktualizace

V Intrum máme velký zájem na podpoře principů TCF na všech úrovních. Abychom zajistili, že dodržování předpisů je začleněno, pochopeno a podporováno napříč firmou, pořádáme pro naše kolegy každoměsíční setkání na téma compliance. Jsou diskutovány aktualizace předpisů a klíčová témata, což podporuje implementaci nejlepší praxe. Toto každoměsíční setkání doprovází newsletter Intrum na téma compliance s cílem zajistit, že celá naše firma si je vědoma klíčových regulatorních zjištění a dalších relevantních oblastí.

 

Tyto nástroje a procesy nám umožňují opakovaně poskytovat vysoce kvalitní zákaznický servis. Více informací o tom, jak můžeme pomoci vám a vašim zákazníkům....