3 faktory, které ovlivňují kreditní riziko

Fakturuje vaše společnost dalším společnostem nebo fyzickým osobám? Pak byste měli vědět, jak tyto rizikové faktory mohou ovlivnit kreditní riziko, kterému je vystavena vaše společnost.

Kreditní riziko je riziko spojené s poskytováním úvěru nebo vystavením faktury s určitou lhůtou splatnosti druhé straně. Například když určitou položku prodáváte tak, že nabídnete fakturu nebo částečnou platbu, nebo pokud půjčujete peníze. Zvýšení kreditního rizika může váš podnik ovlivnit několika způsoby:  

-         Čas do doby než dostanete zaplaceno: zákazníkům trvá déle zaplatit, což vás nutí zaplnit mezeru mezi prodejem a platbou.

 

-         Zvyšuje se riziko, že peníze nebudou zaplaceny vůbec.  

 

-         Změny kreditního rizika mohou zvýšit míru odpisů navzdory pokračujícímu ekonomickému růstu.

„Řada společností si neuvědomuje, že se kreditní riziko může zvýšit, i když ekonomika roste,“
Tor-Erik Ingebretsen

Naštěstí existuje několik makroekonomických proměnných, které mohou napovědět, jak se pro vaši společnost kreditní riziko rozvine.

Hodnocení rizik – vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek mezi společnostmi obecně ukazuje míru selhání a naznačuje, jak silné jsou finance společností. Jedná se o užitečné informace pro hodnocení rizik ve vaší firmě.

Pro výpočet míry selhání se sleduje celkové inkaso dluhů mezi společnostmi s ručením omezeným, podíl společností s ručením omezeným s inkasem dluhů a průměrná inkasovaná částka na společnost.
Tor-Erik Ingebretsen

Pokud se tato míra poměrně zvýší, zvýší se i koncentrace rizika. 

Objem transakcí v ekonomice

Nejdůležitějším faktorem přispívajícím ke krátkodobému růstu vymáhání pohledávek je objem transakcí v ekonomice. Zvýšená poptávka domácností má za následek zvýšenu poptávku mezi společnostmi. Ta zase vede ke zvýšenému objemu transakcí.

Pokud se poměr společností v prodlení se splácením nezmění, zvýší se dlužná částka spolu s tím, jak se zvýší objem finančních transakcí. Kreditní riziko, tj. pravděpodobnost nesplácení, zůstane neměnné.

Nicméně pokud se nárůst počtu transakcí mezi společnostmi ustálí, může to mít dopad na přístup k penězům, a s tím i na likviditu jednotlivých společností. To může znamenat delší řešení případů vymáhání pohledávek, a tím se zvyšuje kreditní riziko.

Poptávka domácností

Profitabilita společností závisí na poptávce domácností, tj. na spotřebitelích. A tato poptávka je do značné míry závislá na disponibilním příjmu – příjmu, který zůstane poté, co spotřebitelé pokryli své fixní náklady.

Disponibilní příjem je ovlivněn několika faktory, včetně:

-         Úrokových sazeb: Když se úrokové sazby zvyšují, disponibilní příjem se sníží. Což zase může ovlivnit jak ceny nemovitostí, tak poptávku po dalším zboží.   

-         Mzdy: Když se stagnace reálných mezd spojí s vyššími úrokovými mírami, vede to ke snížení disponibilního příjmu.

-         Míra zadluženosti: Vysoká míra zadluženosti zvyšuje zranitelnost vůči zvyšujícím se úrokovým sazbám. Je proto důležité dívat se na poměr zadlužení k příjmu, chceme-li vypočítat kreditní riziko a vyhodnotit, komu poskytneme úvěr.

Víte, jak provést segmentaci svého zákaznického portfolia, abyste pochopili, kterým klientům poskytnout úvěr a kterým ne? Můžeme pomoct.

V Intrum víme, jak svým klientům pomoci k tomu, aby dostávali včas zaplaceno. Působíme v řadě zemí a máme rozsáhlé zkušenosti, což nás v kombinaci se škálou našich služeb, které nabízíme ve všech fázích trvání úvěru předurčuje k tomu, abychom vám pomohli zlepšit vaši správu pohledávek, a přitom ochránili pověst vaší firmy.

Díky naší perfektní zákaznické péči si nemusíte dělat starosti: víte přece, že o vaše cashflow a zákazníky se postaráme. Více informací, jak můžeme pomoci...