Odkup pohledávek - jsme Vaším silným partnerem

Vedeni na burze Nasdaq Stockholm


Zlepšení Vaší likvidity


Zajištěné i nezajištěné pohledávky


Jednorázový nebo pravidelný odkup