Včasné zapojení zvyšuje úspěšnost vymáhání

Zákaznická cesta je klíčová pro zajištění spokojenosti zákazníků se svým poskytovatelem energií a jejich věrnosti. V Intrumu umíme pomoci, aby tato cesta byla od raných fází fakturace po řešení složitého vymáhání co možná nejhladší.

Dodavatelé energií stojí před dvojí výzvou Na globální úrovni ovlivňují inovace, nabídku a ceny faktory, jako jsou klimatická změna, ekologická témata a události ve světě, zatímco na úrovni zákazníků si dodavatelé musí být vědomi potřeb a problémů jednotlivých zákazníků, aby zamezili jejich odlivu.

 

To se snadněji řekne, než udělá v prostředí zvýšené zákaznické mobility, kde jsou zákazníci podporováni v tom, aby pravidelně přehodnocovali a měnili svého dodavatele prostřednictvím online porovnávačů. Díky tomu je zákaznická zkušenost důležitější než kdy jindy: je třeba odstranit překážky a vytvořit pro zákazníka pozitivní cestu.

 

V Intrum využíváme rozsáhlé zkušenosti, znalosti a data, abychom zákazníkům nabízeli individuální řešení, ať už prostřednictvím preferovaných kanálů nebo v rámci dohody o splátkách. Čím dříve do procesu vstoupíme, tím lépe dokážeme ovlivnit zkušenost se správou pohledávek.

 

V odvětví energií často působí mezinárodní společnosti a zpracovávané objemy se liší. Nehledě na velikost společnosti a její požadavky platí, že detailně známe složité regulatorní systémy a jsme připraveni pomoci dodavatelům se všemi jejich potřebami v oblasti správy pohledávek.

 

Změna v energetickém průmyslu je trvalá a intenzivní a skutečným centrem pozornosti se stává přechod na obnovitelná řešení. Co kdybyste nás nechali pomoct vám se správou pohledávek a uvolnili tak cenné zdroje pro inovaci a řešení klíčových problémů vašeho podnikání?