Intrum umí předpovědět platební chování vašich zákazníků

V Intrumu využíváme kombinaci datových souborů z celé škály zdrojů, naše rozsáhlé datové archivy a porozumění procesu plateb. Toto spektrum informací nám umožňuje přesně stanovit, jak se bude chovat váš zákazník.

Vysoká ziskovost začíná s výběrem správných zákazníků. Proč plně nevyužít naši odbornost k rozvoji vašeho podnikání? 

 

Kreditní prověrky a systémy hodnocení poskytují přesnější kreditní skóre

 

Systém hodnocení zákazníků na míru připravený společností Intrum lépe než běžná kreditní prověrka rozlišuje mezi tím, kdo by měl dostat úvěr a kdo ne. Intrum vytváří na míru šité systémy hodnocení pro automatické zpracování žádostí o úvěr. Díky tomu vaše firma může přesněji vyhodnocovat úvěruschopnost a získat ziskovější zákazníky.

 

Systémy hodnocení poskytují unikátní informace

 

Systémy hodnocení můžete využít jako alternativu k modelům kreditního skórování nebo v kombinaci s jinými škálami. Ať už využíváte model bodového hodnocení od externího dodavatele nebo modely založené na interních datech, systémy hodnocení od Intrum poskytnou vaší společnosti jedinečné informace o pravděpodobnosti, že vám uchazeč v budoucnosti způsobí ztrátu.

 

Systém hodnocení vs. kreditní prověrka

Jaký se od sebe liší systém hodnocení od Intrum a jiné modely kreditního prověřování? Hodnota našich systémů hodnocení spočívá v tom, že máme data, která můžou do značné míry předpovědět, jak se bude osoba s určitými vlastnostmi chovat, když dostane úvěr.

 

Registry dlužníků zohledňují ve svých modelech pouze v rejstřících zaznamenané dluhy. Databáze Intrum obsahuje dodatečné informace o platebním chování uchazeče. Ukazuje celou škálu od momentu vymáhání pohledávky z faktury po zapsání dluhu ve veřejném rejstříku. To znamená, že získáte podrobnější informace o platebním chování uchazečů. Mimo jiné můžete zachytit budoucí ztrátové zákazníky, kteří ještě nebyli identifikování registrem dlužníků.

 

Kvalitní systém hodnocení zvyšuje ziskovost

 

Kvalitní systém hodnocení zvyšuje ziskovost několika způsoby. Zákaznické portfolio, které je přizpůsobené požadované míře rizika, zvyšuje výnosy a snižuje ztráty. Vedle toho kvalitní systém hodnocení sníží počet žádostí zpracovávaných manuálně, což samo o sobě může výrazně snížit náklady. Systém hodnocení můžete využít k vyhodnocení žádostí o úvěr a zvýšení úvěrových limitů pro ziskovější zákazníky.

 

Intrum má přes 15 let zkušeností s přípravou na míru šitých analýz a naši zákazníci pocházejí z celé řady odvětví. Systémy hodnocení vytváříme v úzké spolupráci s klienty, takže vy sami můžete rozhodnout o rizikovém profilu a cílové skupině. Naši vysoce kvalifikovaní analytici poskytují v tomto procesu vstupní data a na výsledky se tak můžete spolehnout.

 

Pro více informací o kreditních službách kontaktujte naše obchodní oddělení:  Kontakt na obchod