Které informační služby potřebujete?

Rozhodování o úvěrovém riziku

Rozhodování o úvěrovém riziku

Rozhodování, zda klientovi poskytnout úvěr, může mít na ziskovost a cash flow vaší firmy významný dopad. Správné rozhodnutí minimalizuje vaše rizika a pomáhá zajistit, že každý vztah se zákazníkem bude ziskový.

Přečtěte si více › Rozhodování o úvěrovém riziku

Monitoring úvěrů

Monitoring úvěrů

Okolnosti a chování zákazníků se mohou v průběhu času měnit. Náhlé selhání zákazníka může mít na vaši firmu zásadní dopad. Proto je velmi důležité sledovat chování zákazníků, abyste se vyhnuli možnosti budoucího neplacení.

Přečtěte si více › Monitoring úvěrů

Často kladené otázky

FAQ Informační služby | Intrum

Proč jsou služby úvěrových informací důležité?

Mnoho podniků se potýká s pozdními platbami nebo s neplacením, což jsou problémy, které vedou ke snížení peněžních toků a mohou omezit růst nebo dokonce ohrozit životaschopnost. Díky obrovskému množství dat můžeme přesně předpovídat, jak se budou zákazníci v budoucnu chovat. V těchto znalostech je síla, která vaší firmě umožní rozhodovat o tom, jak a kdy poskytovat úvěry, na které zákazníky se zaměřit pro marketingové účely a kdy zasáhnout přísnějšími podmínkami a inkasní činností. Odborné znalosti společnosti Intrum v těchto oblastech mohou pomoci vašemu podnikání prosperovat a růst.

Jaký je rozdíl mezi skóringovými kartami společnosti Intrum a běžnými úvěrovými kontrolami?

Hodnota našich skóringových karet spočívá v tom, že máme k dispozici údaje, které mohou do značné míry předpovědět, jak se osoba s danými charakteristikami bude chovat, když jí bude poskytnut úvěr.

Proč je společnost Intrum tím správným partnerem pro služby Credit Information?


Díky naší přítomnosti v 25 zemích, globálnímu dosahu a dlouholetým zkušenostem máme k dispozici data, nástroje a analytické nástroje, které nám umožňují přesně a efektivně vyhodnocovat rizika a platební chování zákazníků. Víme, jak zajistit, aby naši klienti dostali zaplaceno včas, a díky našemu zaměření na zákaznickou zkušenost si můžete být jisti, že je o vaše klienty postaráno.

 

 

Jak to funguje?

Poskytneme vám aktuální informace o pravděpodobném platebním chování vašich zákazníků na základě jejich platební historie, oborových specifik a ekonomického přehledu. V úzkém dialogu s vámi vytváříme naše hodnotící karty, které vám pomohou rozhodnout o vašem rizikovém profilu a cílových zákaznících.

K jakým informacím mohu získat přístup?

Máme přístup k referenčním údajům o úvěrech a také k vlastním databázím platební morálky a dalším zdrojům bílých dat. Ve společnosti Intrum víme, jak tyto informace shromažďovat, interpretovat a vykazovat, abyste je mohli využít k rozhodování.

Proč je důležité sledovat rizika zákazníků?

Měnící se rizikové profily mohou znamenat, že zákazník, který dříve platil včas, se může stát problémem při placení. Sledování změn v bonitě je důležité pro to, aby vaše firma nebyla zasažena neplacením - často se příznaky objevují předem. Naopak profily zákazníků se mohou stát silnějšími a spolehlivějšími, což znamená, že můžete bezpečně poskytovat více úvěrů a rychleji rozvíjet své podnikání.

Proč vybrat právě Intrum?

Globální dosah


Monitoring a správa plateb


Vysoce kvalitní péče o zákazníky


Možnost řešení právní cestou


Začněte proces, kdy se stanete naším klientem

Ukážeme Vám cestu k prosperitě Vašeho podnikání