Jak si vybrat partnera pro vymáhání pohledávek

Společnost pro vymáhání pohledávek pomáhá zajistit rychlejší platbu, ale vaší firmě může přispět i jinak. Zamyslete se nad svými potřebami a nad tím, jak je váš partner pro vymáhání pohledávek může pomoct naplnit.

Čas jsou peníze

Jak rychle může partner pro vymáhání pohledávek inkasovat dlužnou platbu? To se může lišit v závislosti na výši a složitosti pohledávky a na tom, zda o ní existují spory. Produkt, typ pohledávky a země sídla zákazníka také můžou mít vliv.

 

V konečném důsledku platí, že čím více informací poskytnete o osobě, která vám dluží peníze, tím snadnější bude získat zpět vaši pohledávku. Respektovaná společnost na vymáhání pohledávek vám bude moci poskytnout informaci o průměrném počtu dní potřebných k vyřešení případu.

Zpracování údajů

To, jak společnosti zacházeli s osobními údaji zákazníků, bylo vždy důležité a s GDPR přišly ještě přísnější požadavky na zacházení s daty a přístup k nim. Každá společnost na vymáhání pohledávek by měla být schopná zdokumentovat, jak používá údaje zákazníků. Tyto informace by měly být všem dostupné, ideálně na stránkách společnosti.

 

Některé společnosti na vymáhání pohledávek nabízejí samoobslužný portál, kde zákazník uvidí přehled a stav svých pohledávek, aniž by musel přímo kontaktovat tuto společnost. Tato platforma by měla být uživatelsky přívětivá a snadná na použití. 

Digitalizace a datová řešení

Vezměte v potaz hodnotu, kterou může partner pro vymáhání pohledávek nabídnout, z hlediska dodatečných služeb a využití dat. Většina společností na vymáhání pohledávek disponuje velkým množství dat, ale jak je používá? Vyvíjejí například specifické produkty nebo data využívají pro segmentaci zákazníků? Dobré využití dat znamená, že váš partner chápe trendy na trhu a ví, jak tomu přizpůsobit komunikaci se zákazníky.

 

Zákazníci také stále více očekávají možnosti digitální komunikace a platby. Pokud najdete správného partnera, který do těchto technologií investoval, zlepšíte tím zákaznickou zkušenost.

Podívejte se na celý hodnotový řetězec

Je důležité, abyste měli pocit, že o vaše zákazníky je postaráno. Měli byste se tedy společnosti na vymáhání pohledávek zeptat, jaké nástroje používá k vymáhání vašich pohledávek a měření spokojenosti vašich zákazníků a rovněž na to, jaké kroky můžete podniknout ve svém vlastním procesu vymáhání pohledávek.

 

Podívejte se na celý hodnotový řetězec, který společnost na vymáhání pohledávek nabízí. Míru vyřešení, čas do vymožení, platební možnosti a zákaznická zkušenost jsou všechno faktory, které budou mít přímý dopad na váš hospodářský výsledek a sníží ztráty.

Jaké jsou vaše potřeby?

Potřeby každé firmy jsou jiné. Je důležité, abyste zvážili své požadavky co do objemu a typu případů a fáze, ve které potřebujete podporu. Je možné, že potřebujete pomoct se zasíláním upomínek v rané fázi nesplacené pohledávky nebo možná potřebujete právní řešení v pozdější fázi procesu vymáhání. Partner, který vám může poskytnout služby ve všech fázích životního cyklu pohledávky, vám dává nepřekonatelnou flexibilitu.