Globální dosah přináší výzvy v oblasti plateb

Ve stále více globalizované společnosti mohou firmy oslovovat zákazníky po celém světě. Pro obchod je to skvělá zpráva, ale je to spojené s celou řadou výzev pro správu pohledávek.

Mezinárodní podnikání otevírá potenciál pro ohromný růst produktů a služeb, které poskytujete. Ale může to také vaši firmu vystavit riziku, že nedostane zaplaceno.

 

Často vidíme, že společnosti mají centralizované řízení, zatímco jejich zákazníci pocházejí z mnoha různých míst na světě. Pokud správa a vymáhání pohledávek není vaše hlavní obchodní činnost, může být pro vás těžké investovat čas a zdroje potřebné pro to, abyste byli v této oblasti skutečně efektivní.

 

Úvěrové pojištění je jedním z nástrojů, které firmy používají pro svou ochranu, ale tento nástroj má svá omezení. Podobně může být výhodou sdílené centrum služeb, které nabízí úsporu z rozsahu pro řadu oddělení firmy. Tato centra nicméně ne vždy nabízí míru odbornosti potřebnou pro vymáhání pohledávek na nových trzích a pro zajištění rychlé platby dluhů.

 

Riziko spočívá v tom, že účty nebudou placeny včas a hromadí se opožděné platby, což svazuje pracovní kapitál a ohrožuje likviditu.

 

Mezinárodní podnikání znamená, že chcete-li dostat čas zaplaceno, potřebujete se orientovat v různých tržních postupech, právních systémech, jazycích a časových zónách.

 

A co kdybyste to nechali na nás? V Intrum nabízíme jeden kontaktní bod, který bude řešit všechny nesplacené faktury na všech trzích, kde působíte, bez ohledu na to, kde sídlí váš zákazník.

 

Nabízíme:

 

-         Jednoduchý a bezpečný způsob převodu vašich pohledávek na nás k vymáhání.

-         Reporting a aktuální informace o stavu 24 hodin denně 7 dní v týdnu prostřednictvím našeho internetového portálu.

-         Rychlý převod peněžních prostředků na váš účet.

-         Account managera na vašem trhu, který mluví vaším jazykem.

 

Jakmile je vše připraveno a vše běží, můžete snadno přidat nové trhy, kde má dojít k vymáhání.

 

Intrum nabízí rozhodná ale férová, robustní a různorodá řešení pro vymáhání, která současně chrání vaši firemní image a pověst. Více informací...