Vymáhání pohledávek malých a středních podniků – nejlepší přístup

V posledních letech jsme svědky obrovského nárůstu úvěrů poskytovaných malým a středním podnikům, kdy státy a banky během pandemie nabízely zvláštní úvěry. Banky teď stojí před problémem, jak tyto peníze získat zpět.

Přístup, který banka zvolí, se bude lišit v závislosti na její situaci a na profilu věřitele. Lze využít širokou škálu možností, od najmutí si dalších interních zaměstnanců pro vymáhání pohledávek, outsourcingu na třetí stranu, prodej pohledávek anebo vyčlenění portfolií nebo součástí podniku.

Interní řešení

Rozšíření stávající činnosti je problematické, protože odčerpává čas, investice a další zdroje od hlavního cíle podnikání. Pro interní týmy, které využívají stávající systémy, je těžké dosáhnout efektivity potřebné pro zvládání tak vysokých objemů.

Outsourcing

Většina bank bude potřebovat dodatečnou externí podporu. To má výhodu, že se k vašim snahám v oblasti vymáhání okamžitě připojí zkušení profesionálové, kteří mají přístup k předním technologiím, umí zvýšit ziskovost a zajistit vynikající zkušenost se zákaznickým servisem.

Prodej pohledávky

Vedle toho se některé banky můžou rozhodnout, že zkombinují externí podporu s prodejem stávajících pohledávek, čímž odstraní pohledávky po splatnosti z rozvahy. Toto řešení lze přizpůsobit tak, aby mělo podobu průběžné služby.

Vyčlenění

Dalším krokem je vyčlenit jednotku, která se stará o pohledávky za malými a středními podniky, z banky. To bance umožní převést provádění složitých vymáhání na specializovaného poskytovatele a zachovat si přitom některé z výhod zlepšené výkonnosti a mít pro budoucí půjčování partnera pro vymáhání.

 

V konečném důsledku banky vyžadují partnery s dostatečnou odborností, kteří jsou připraveni nabídnout na míru šitý přístup. Ten může mít podobu pouhé výpomoci po určité časové období, nebo kombinace vymáhání, odkupu pohledávek a vyčlenění části kapacit.

 

Jako přední evropská společnost pro správu pohledávek je Intrum významným subjektem vymáhajícím půjčky malým a středním podnikům. Máme ideální předpoklady, abychom banky podporovali v hledání řešení jejich nesplácených půjček – od vymáhání po prodej portfolia po vyčlenění. Pokud s námi chcete probrat vaše požadavky, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter 'html')
   at HtmlAgilityPack.HtmlDocument.LoadHtml(String html)
   at Intrum.Umbraco.HtmlHelpers.PardotHelper.GetFormHTML(IHtmlHelper html, PardotFormModel pardotFormModel) in D:\JenkinsAgent\workspace\mws-project\mws-umbr\mws-umbr-prod-10\src\Intrum.Umbraco\HtmlHelpers\PardotHelper.cs:line 21
   at AspNetCore.app_plugins_PardotForm_renderer.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\app_plugins\PardotForm\renderer.cshtml:line 27
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
   at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\inetpub\Umbraco10\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11