Informace o vašich pohledávkách

Informace o vašich pohledávkách

Uhradit ihned
Mám neuhrazenou fakturu

Uhradit ihned

Uhradit ihned

Řiďte se pokyny na upomínce nebo výzvě k úhradě a o vše bude postaráno. Můžete se také přihlásit do systému a platbu uhradit. Vyhnete se tak vypisování veškerých platebních údajů.

Přečtěte si více ›

Zkontrolovat stav
Is my invoice still open?

Zkontrolovat stav

Zkontrolovat stav

Zkontrolujte, zda bylo vymáhání pohledávky ukončeno.

Přečtěte si více ›

Nemohu v tuto chvíli uhradit
Nemohu v tuto chvíli uhradit

Nastavit splátkový kalendář

Nemohu v tuto chvíli uhradit

Žádný problém! Ve většině případů se můžete dohodnout na prodloužení data splatnosti, případně splátkovém kalendáři na bázi měsíčních splátek.

Přečtěte si více ›

Již jsem provedl/a úhradu
Mám dotaz ohledně své pohledávky

Již jsem provedl/a úhradu

Již jsem provedl/a úhradu

Pokud jste již uhradili danou pohledávku, můžete pokračovat několika různými způsoby.

Přečtěte si více ›

Mám více pohledávek, co mám dělat?
Mám více pohledávek

Jaké mám možnosti?

Mám více pohledávek, co mám dělat?

Nejdůležitější je zjistit, kdo je věřitelem a získat přehled o situaci. Pokud si nejste jistí, co dělat, můžete se vždy obrátit na zákaznický servis.

Přečtěte si více ›

Nesouhlasím s pohledávkou
Nesouhlasím s pohledávkou

Faktura není správná

Nesouhlasím s pohledávkou

Prosím kontaktujte co nejdříve náš zákaznický servis.

Přečtěte si více ›

Přehled o příjmech a výdajích
Potřebuji poskytnout informace o příjmu

Vyplňte přehled o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích

Pokud jste byli naším pracovníkem požádáni o předložení přehledu o příjmech a výdajích, naleznete ho zde.

Přečtěte si více ›

Kontaktoval mě soudní vymahatel, co mám dělat?
Co mám dělat?

Kontaktoval mě soudní vymahatel

Kontaktoval mě soudní vymahatel, co mám dělat?

Pokud pohledávka zůstává neuhrazená delší dobu, můžeme zažádat o vydání soudního příkazu k vymáhání platební povinnosti. V důsledku tohoto rozhodnutí budete přidáni na seznam dlužníků a může dojít k obstavení majetku.

Přečtěte si více ›