7 tipů pro vymáhání obchodních pohledávek

Dostávat zaplaceno za zboží a služby je samotným základem udržitelného podnikání. V Intrum se snažíme být leaderem na cestě ke zdravé ekonomice tím, že pomáháme klientům dostat zaplaceno včas.

Nedobytné pohledávky a pozdní platby můžou vést k propouštění, problémům s likviditou a k bankrotu. V extrémních případech může být následkem osobní ručení vlastníků a jednatelů. Z tohoto důvodu by mělo být vymáhání pohledávek prioritou – a to nejen v období krize.

 

Skutečností je, že jen málo společností se může vyhnout nedobytným pohledávkám, nicméně nejlepším lékem je vždycky prevence. Nezáleží na tom, jak malý nebo velký váš podnik je – měli byste zavést a implementovat opatření na minimalizaci rizika nesplacených pohledávek.  To zvýší pravděpodobnost úspěšného vymáhání. Rovněž to zlepší hospodářský výsledek firmy díky tomu, že s vyhnete nákladům, času a potížím spojeným s vymáháním pozdních plateb.

 

Proces plateb můžete zjednodušit pomocí následujících sedmi věcí

 

Buďte ochotní vyjednávat o dluhu

 

Když budete flexibilní a realističtí, můžete se vyhnout sporům a zvýšit pravděpodobnost, že dostanete zaplaceno. Pokud to bude nutné, může být uzavřena dohoda o odložení plateb nebo splátkovém kalendáři. Nikdy nezapomeňte zákazníky upomínat, pokud nestihnou zaplatit v termínu.

 

Mějte pořádek v dokumentech

 

Veškerá komunikace – ať už písemná nebo ústní - , která se týká pohledávek a požadavků na zaplacení, musí být jasná, přesná a podrobná. Je důležité, abyste byli schopni poskytnout nezbytnou dokumentaci v případě, že dojde na vymáhání pohledávek nebo případ skončí u soudu. 

 

Poučte se ze svých chyb

 

Vyhněte se opakování chyb tím, že budete věnovat pozornost právním podmínkám obchodu. Proveďte praktická vylepšení, jako například že budete vyžadovat okamžitou platbu s využitím šeků, a neustále vyhodnocujte proces fakturace.

 

Včas požádejte o pomoc profesionála

 

Pokud vaše dopisy a telefonáty nevedou k tomu, že zákazník zaplatí, měli byste ohledně svých pohledávek kontaktovat profesionálního partnera pro správu pohledávek. Agentury pro vymáhání pohledávek se specializují na platební trendy a proces vymáhání pohledávek a s jejich pomocí často dostanete zaplaceno rychleji Díky tomu se budete moci soustředit na to opravdu podstatné ve své podnikání.

 

Vždy dodržujte místní zákony

 

Dbejte na to, abyste dodržovali zákonné požadavky pro upomínky a proces vymáhání pohledávek, například ve vztahu ke lhůtám, nákladům a poplatkům.

 

Nikdy nesklouzněte do osobní roviny

 

Výhrůžky a zastrašování jsou nezákonné a můžou vést k vašemu trestnímu stíhání. Nenechte se strhnout emocemi. Konstruktivní spolupráce spíše povede k tomu, že dostanete zaplaceno.

 

Buďte realističtí ohledně dlužné částky

 

Náklady na využití profesionálů, jako jsou například právníci, tvoří často poměrnou část dlužné částky. Namísto soudního vymáhání pohledávky může být úspornější pokusit se pohledávku vymoci mimosoudní cestou.