Mezinárodní vymáhání – výzvy pro naše odvětví

Globální společnost často řeší velký problém, jak získat přehled o svém podnikání z hlediska správy pohledávek. Vyznat se v různých legislativách může být náročné, zejména pokud jde o tak přísně regulovanou oblast, jako je vymáhání pohledávek.

Podniky nemusí při mezinárodním vymáhání pohledávek řešit různé smlouvy a dohody. Oddělení pro mezinárodní vymáhání pohledávek Intrum, které sídlí v irském Dublinu, poskytuje služby klientům, kteří působí ve více evropských zemích. 

Intrum má potřebné zkušenosti, znalosti místního popředí a je dostatečně velkou společností na to, aby ve všech zemích působila efektivně a v souladu se zákony. Standardizované centrální nastavení a řešení případu na lokální úrovni zajišťuje soulad s místními trendy a legislativou, celoevropské partnerství zase přináší potřebný rozsah a efektivitu.

Zjednodušení vašeho procesu správy pohledávek znamená větší flexibilitu pro vás. Naše jednotná metoda práce pomáhá zvýšit efektivitu, transparentnost a předvídatelnost. 

Jaké jsou výhody?

Znalost trhu a schopnost jej analyzovat

Výrazně investujeme do nástrojů a školení, které jsou potřebné pro efektivní a citlivé vymáhání pohledávek. Součástí naší znalosti trhu jsou unikátní systémy bodování a aplikovaná analytika. Souběžně s na míru přizpůsobenými činnostmi v zemi, kde působíte, využíváme tyto odborné znalosti a analýzy ke zlepšení vašeho cash flow, zvýšení pracovního kapitálu a snížení úvěrových ztrát.

Centralizovaná služba vymáhání pohledávek

Naše centralizovaná služba vymáhání pohledávek vám poskytuje efektivní přehled o stavu vašich pohledávek. Získáte mezinárodní pohled na to, jak si vedou vaše pohledávky a kde jsou hlavní problémy.

Flexibilita

Klíčovou výhodou služby vymáhání pohledávek, kterou nabízí Centrum Intrum, je, že může růst paralelně s vašimi potřebami a je schopno hladce obsluhovat více trhů s tím, jak rostete a expandujete do dalších regionů. Můžete růst, aniž byste museli provádět velké změny

Péče o zákazníka

Pohledávky vymáháme eticky a férově a s jednotlivci i firmami spolupracujeme na vytvoření splátkových kalendářů a zajištění vysokého standardu napříč všemi zeměmi. Naše služba nabízí elektronické vícejazyčné upomínky a elektronické vymáhání; týmy sídlící v dané zemi pohledávky vymáhají v souladu s tamní legislativou. Víme, že vaše značka, pověst a vaši zákazníci jsou pro vás důležití. Můžete si být jisti, že vaši zákazníci jsou v dobrých rukou.

Se službou Centra Intrum získáte:

-         Jednoho partnera pro vymáhání pohledávek pro celou Evropu;

-         Jedno IT nastavení včetně přehledu všech informací a reportingu pro management;

-         Jednu kontaktní osobu v podobě vyhrazeného mezinárodního key account managera;

-         Jednotný pracovnímu postup přizpůsobený místním podmínkám a využívající lokální tým Intrum;

-         Přístup soustředěný na zákazníka a nejvyšší standardy etického vymáhání pohledávek;

-         Jednu smlouvu pokrývající veškeré potřeby v oblasti vymáhání pohledávek.


Nesoustředíme se jen na poskytování výsledků, ale snažíme se o rozvoj našeho vzájemného partnerství prostřednictvím monitoringu a KPI. To znamená, že můžete proaktivně rozvíjet svou strategii správy pohledávek.

Více informací o tom, jak vám můžeme pomoct...