Služby vymáhání pohledávek

Díky profesionálnímu přístupu dokážeme uspíšit opožděné platby. Soustředíme se na vymáhání pohledávky, zatímco vy se můžete soustředit na růst.

Zaměřujeme se na shromažďování pohledávek, abyste se mohli zaměřit na růst

Věříme, že ať už jste velká společnost, která pracuje s telekomunikacemi, finančními službami nebo v jiných službách, případně jste malou společností o jednom člověku, měli byste se soustředit na to, co děláte nejlépe, ne na to, abyste dostali zaplaceno. Řízením pozdějších plateb striktně, pilně a spravedlivě vám Intrum pomáhá rychleji platit a snižovat úvěr. To vám umožní soustředit se na to, co nejlépe děláte - rozšiřovat své podnikání.

Vymáhání pohledávek

Úspěšné podnikání závisí na předvídatelném peněžním toku a dobrých vztazích se zákazníky. Pokud zákazníci nezaplatí včas, Intrum může vybrat dluh a zároveň minimalizovat dopad na vztah se zákazníkem.

Díky historii, která se datuje od roku 1898, je společnost Intrum nespornou vedoucí společností na trhu, která má bezkonkurenční zkušenost s řízením a sledováním platebních procesů každého jednotlivého zákazníka.

Náš on-line nástroj IntrumWeb nám dává plnou představu o výši dluhů Vaší organizaci a o stavu plateb, zatímco naše techniky hodnocení nám zajišťují efektivní kontrolu společností a jednotlivců. Máte také jistotu, že Intrum vám může pomoci i se soudním vymáháním pohledávek.

 • Nejlepší ve sledování procesů a nástroje pro správu plateb
 • Celosvětový dosah prostřednictvím činností společnosti Intrum ve 24 zemích a partnerské sítě spadající do 160 zemí
 • Ochrana vašich vztahů se zákazníky a respektování jejich integrity

 

Vymáhání pohledávek s celosvětovou působností

Když má vaše firma zákazníky po celém světě, může být pro vás obtížné ujistit se, že vám platí včas. Společnost Intrum poskytuje celosvětový dosah, kde je potřeba, při podnikání v zahraničí.

S 24 pobočkami a globální partnerskou sítí zajišťuje Intrum správu pohledávek ve 180 zemích. To nám dává přístup k místním znalostem trhu s lokální přítomností, která vám zajistí, že vám zákazník zaplatí včas. Víme, jak se vypořádat se svými zákazníky, a to bez ohledu na jazyk nebo časové pásmo, a přihlížíme k místním obchodním praktikám a kulturám. Používáme aktuální data o místním trhu, abychom nabídli služby, jako je monitoring plateb, upomínkové služby a služby sběru.
 • Rozsáhlá mezinárodní síť pokrývající 180 trhů
 • Silná a respektovaná značka urychluje platby
 • Místní přítomnost a aktuální data specifická pro každý trh

 

Bezproblémový platební proces řídí prodej

Správa pohledávek v zahraničí může být pro klienta obtížná. S využitím globálního dosahu Intrumu v oblasti vymáhání pohledávek můžete šetřit čas, peníze a úsilí, vstupovat na nové trhy s menším rizikem pro vaše podnikání.

 

Dohled na dluhy

Zpožděné platby nebo zadržené platby vyvíjejí tlak na vaše podnikání a vytvářejí zbytečné náklady. Předáním procesu sledování a inkasování dluhu na společnost Intrum se můžete zbavit starostí s vymáháním pohledávky a uklidnit svou mysl.

Společnost Intrum má dlouholetou úspěšnost, nesrovnatelné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti správy dluhů.

 

Místo toho, aby byl dluh odepsán jako nedobytný, Intrum může převzít celý proces sledování dluhu za vás. Zůstáváme v kontaktu s klientem a vybíráme konečnou platbu ve vašem zastoupení. Náš monitorovací systém nám umožňuje kdykoli provést správnou akci, abychom zajistili konečnou platbu bez poškození vašich vztahů se zákazníky.

 

 • Znalosti a zkušenosti společnosti Intrum v oblasti sběru kreditů zajišťují rychlejší platbu
 • Ušetříme vám čas a peníze na administraci
 • Naše silná a respektovaná pověst znamená, že Intrum vám může pomoci urychlit platby

 

Odkup pohledávek

Dokonce i pohledávka, která se z Vašeho pohledu jeví jako nedobytná, může ještě držet hodnotu a může být inkasována. Intrum tuto pohledávku od vás může odkoupit, což vám  okamžitě zlepší vaše peněžní toky. 

Naše cenová nabídka vždy odráží bonitu konkrétní pohledávky nebo konkrétního portfolia pohledávek. Kupní ceny platíme vždy včas v souladu se smluvními ujednáními.

Rovněž i zákazník (dlužník) tím získá něco navíc, neboť Intrum může nabídnout individuální splátkové kalendáře, které zohlední jeho finanční situaci a platební možnosti.

Intrum kupuje odepsané dluhy všech typů od nejrůznějších věřitelů včetně úvěrových institucí, soukromých a veřejných podniků a vládních institucí.

 

 • Prodej nesplácených dluhů rychle zvyšuje peněžní tok
 • Dlužná strana také těží z nových platebních možností
 • Snížíte ztráty z nesplácených pohledávek

 

 

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby?

Zadejte svoje jméno
Zadejte název společnosti
Zadejte telefonní číslo
Popište o co máte zájem.