Práva subjektů údajů

Pokud nám chcete předat žádost týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete elektronicky odeslat žádost.

Pokud nám chcete předat žádost týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete elektronicky odeslat žádost o přihlašovacích údaje pomocí tohoto odkazu. Pokud nemáte příslušná přístupová práva k výše uvedenému odkazu, vyplňte níže uvedený formulář.

Budeme vás muset kontaktovat pro ověření vaší totožnosti. Jedná se o bezpečnostní opatření abychom zabránili tomu, že by vaše osobní údaje byly zaslány jiné osobě, ať už náhodou nebo důsledkem podvodu. Dalším důvodem může být potřeba vyjasnit si, jaké informace nebo požadavky od nás vyžadujete. Pokud jednáte jménem jiné osoby, musíme ještě před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů ověřit vaši totožnost a oprávnění týkající se subjektu údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se nám nepodaří ověřit vaši totožnost, budeme chránit práva a svobody subjektu údajů a nebudeme schopni vyhovět vaší žádosti.

Vaše žádost bude zpracována do 30 dnů. Ve výjimečných případech, například obdržíme-li velký počet žádostí nebo obzvláště složité požadavky, může být lhůta prodloužena. Nejvýše však o další dva měsíce a v takovém případě, vás budeme samozřejmě informovat. V závislosti na obsahu odpovědi na váš požadavek můžete obdržet e-mail s odkazem na zabezpečenou stránku, na které bude dostupná odpověď na vaši žádost. Dále vás můžeme informovat doporučeným dopisem nebo mohou být informace osobně doručeny na vámi určené místo. Pokud nebudou součástí odpovědi citlivá data nebo se nebude jednat o velké množství údajů, budeme vás kontaktovat prostřednictvím běžných komunikačních kanálů.