Porušení zabezpečení dat

Společnost Intrum je zodpovědná za zajištění odpovídající a přiměřené bezpečnosti osobních údajů, které zpracováváme, a za ohlašování porušení ochrany osobních údajů, které by pravděpodobně mohly vést k riziku narušení práv a svobod jednotlivců, příslušným dozorovým orgánům.

Pokud je pravděpodobné, že by následky porušení zabezpečení osobních údajů představovaly vysoké riziko pro práva a svobody jednotlivců, musíme také bez zbytečného odkladu informovat dotčený subjekt údajů. Chcete-li nám pomáhat s dodržováním těchto důležitých povinností, doporučujeme vám, abyste nás informovali o jakémkoliv porušováních ochrany osobních údajů, kterého jste si vědomi, prostřednictvím tohoto odkazu formulář.

Formulář pro oznámení porušení zabezpečení dat

Full address
– pokuste se popsat co nejpodrobněji
- které byly nebo budou přijaty pro zmírnění a minimalizaci porušení zabezpečení dat
Doplňující informace o porušení zabezpečení dat, o kterých bychom měli vědět.