Prodej – uvolněte kapitál a posilte péči o zákazníky

Portfolia nesplácených faktur a půjček vážou kapitál a můžou ztížit investice do hlavního předmětu podnikání. Prodej dluhových portfolií vám umožňuje soustředit se na růst a nabízí vašim zákazníkům šanci na finanční rehabilitaci.

Vymáhání portfolia pohledávek po splatnosti vyžaduje čas a úsilí, které by vaše firma mohla vynaložit jinde. Kvůli nejistotě spojené s rizikem ztráty je rovněž těžké rozpočtovat a předvídat návratnost pohledávek.

 

Intrum má přes sto let zkušeností se službami vymáhání pohledávek a specializuje se na chápavé a férové jednání se zákazníky. Investujeme do všech tříd aktiv a díky celoevropské pokrytí máme rozsah a mezinárodní odbornost potřebné k přípravě dohody, díky které vyřešíte své problémy s nesplácenými půjčkami a budete se moci věnovat svým zákazníkům.

 

Spolu připravíme strategii vymáhání, která zajistí správný postup upomínání zákazníka, rychlé splacení a pozitivní zákaznickou zkušenost. To lze provést ve spojení s dohodami o splácení, mezinárodním vymáháním a dalšími službami správy pohledávek.

Jak odkup funguje?

 

Prvním krokem je ocenění a vyhodnocení portfolia, poté se dohodneme na ceně a strategii pro komunikaci se zákazníkem a vymáhání.

 

Intrum odkupuje portfolia pohledávek od roku 1992, přičemž odkupuje pohledávky jak před splatností, tak po ní. Většina našich zákazníků se rozhodne pohledávky odprodat poté, co vyprší jejich splatnost nebo po odpise, buď prostřednictvím dohod o průběžném odkupu nebo jednorázovým prodejem.

 

Disponujeme vynikajícími analytickými kapacitami a naše přesnost při předpovídání, zda se podaří pohledávku vymoci, je extrémně vysoká. Naše dynamická strategie pro pohledávky ukazuje jasnou vazbu mezi naší aktivitou a vymožením díky inteligentní prioritizaci pohledávek.

 

Dalším krokem je dohoda o strategii pro kontaktování a práci se zákazníky. Dobře promyšlená strategie je důležitá a Intrum může v tomto přispět svými nápady a znalostí dobré praxe.