Odkup pohledávek

Nevymožené pohledávky – odemčení potenciálu

 

Pohledávky, které jste odepsali jako nevymahatelné, můžou mít stále určitou hodnotu. Náš tým pro investice do portfolií se specializuje na odkup nesplácených půjček napříč všemi třídami aktiv, od nezajištěných pohledávek po půjčky zajištěné nemovitostí. To můžeme provést spolu s jinými službami, jako je například vymáhání pohledávek nebo řešení, kdy se zbavíte části portfolia, nebo samostatně.

 

Prodej nesplácených pohledávek uvolňuje likviditu, snižuje ztráty a šetří čas. Našim zákazníkům můžeme rovněž pomoci tím, že jim nabídneme individuální splátkové kalendáře, díky čemuž se postupně budou moci zbavit dluhů. 

 

Společnost Intrum odkupuje pohledávky od firem všeho druhu a velikosti, včetně úvěrových společností, společností s ručeným omezením a akciových společností a státních úřadů.

 

Zlepšení cash flow

Individuální splátkové kalendáře pro zákazníky

Snížení ztrát

Uvolnění zdrojů


Často kladené otázky

FAQ - Odkup pohledávek | Intrum

Jak to funguje?

Náklady na hledání platby od neplatícího zákazníka jsou často vyšší než samotný zůstatek na účtu. Intrum od vás může dluh odkoupit za procento z nominální hodnoty. Cena je kalkulována na základě celkové kvality portfolia, kde se díváme na počet účtů, stáří účtů a zůstatky a již inkasovanou hotovost. Okamžitě vám zaplatíme a poté požadujeme platbu od jednotlivého zákazníka s využitím našich odborných znalostí a úspor z rozsahu.

Kdy mohu prodat dluhy?

Kdykoli. Přizpůsobíme se vaší strategii. Intrum nakupuje dluhy ve všech fázích životního cyklu úvěru, od splácených účtů až po ty s předčasným splácením, starší dluhy a odepsané účty. Můžete se rozhodnout, co má pro vaše podnikání největší smysl.

Jaký je dopad na zákazníky?

Prodej obvykle přináší výhody vašim zákazníkům, protože Intrum může nabídnout individuální platební plány, které jsou přizpůsobeny platební schopnosti jednotlivce. To jim dává příležitost stát se bez dluhů jednodušším způsobem. Soucitné a spravedlivé jednání se zákazníky je nedílnou součástí našeho podnikání, což má za následek nízké platební přestávky a vysoké skóre spokojenosti.

Jaké půjčky si kupujete?

Rádi se podíváme na všechny třídy aktiv. Intrum má rozsáhlé zkušenosti v oblasti bankovnictví a finančních služeb, stejně jako nezajištěných veřejných služeb, telekomunikací, financování motorových vozidel, zásilkového obchodu a dluhů z elektronického obchodování. Kromě toho nakupujeme úvěry zajištěné nemovitostmi a další zajištěná aktiva po celé Evropě.

Jednorázový nebo pravidelný odkup?

Kromě prodeje portfolií nevymožených pohledávek mnoho našich klientů rádo souhlasí s „forward flow“ obchody, kdy souhlasíme s průběžným nákupem účtů, když dosáhnou konkrétní fáze vašich procesů. To vám dává jistotu příjmu a zároveň uvolňuje vnitřní čas a zdroje. Celoevropské pokrytí společnosti Intrum a schopnost nakupovat dluhy ve všech třídách aktiv znamená, že dokážeme uspořádat obchod, který vám vyhovuje, ať už jde o nákup nevýkonných aktiv nebo o poskytování dalších služeb, jako je vymáhání pohledávek. Pro více informací kontaktujte jednoho z našeho týmu.

Začněte proces, kdy se stanete naším klientem

Ukážeme Vám cestu k prosperitě Vašeho podnikání