Malé podniky potřebují velkou podporu při správě pohledávek

Jako malá společnost můžete mít pocit, že máte jen malou moc a kontrolu nad cash flow a platbami zákazníků. Můžeme vám pomoci zbavit se těchto starostí se správou pohledávek a umožnit vám soustředit se na růst.

Chápeme, že peněžní prostředky jsou pro váš podnik životně důležité. Dostat nebo nedostat zaplaceno může představovat rozdíl mezi přežitím a bankrotem.

 

Řada malých a středních podniků má potíže s pozdními platbami, někdy od zákazníků, u nichž je pozdní platba taktickým záměrem, jindy zas od zákazníků, kteří jsou zapomnětliví nebo nejsou schopni zaplatit. Naše Evropská platební zpráva za rok 2021 zjistila, že 62 procent malých a středních podniků se víc než dříve strachuje, aby jim jejich dlužníci zaplatili včas.

 

Někdy se může zdát, že malé podniky mají jen malou moc, když jde o větší zákazníky. To je přesně bod, kde je silný partner se zkušenostmi se zajištěním plateb nedocenitelný.

 

Vztahy se zákazníky jsou pro vaši firmu stěžejní, a tak je zcela klíčové zajistit, aby vaši zákazníci byli spokojení a bylo s nimi dobře zacházeno Obrátit se na malé „nezávislé“ poskytovatele může představovat falešnou úsporu, protože jim chybí odbornost a zkušenosti v oblasti péče o zákazníky.

 

I jako malý podnik jste pro nás stále velkým zákazníkem. Když za vámi stojí silná a mocná společnost na vymáhání pohledávek, můžete si být jisti, že vám zákazníci zaplatí včas, a správu pohledávek nechat na nás. To je to, v čem jsme dobří. Pak budete mít volnou kapacitu soustředit se na své silné stránky.