Upozornění na podvodný e-mail: 

Vážení zákazníci a klienti, naše společnost zjistila, že jménem společnosti Intrum Czech, s.r.o jsou odesílány podvodné emaily. Pokud se setkáte s takovým e-mailem, kontaktujte neprodleně dpo@intrum.cz, viz link

Děkujeme Intrum Czech, s.r.o.

 

 

Kdo jsme a co děláme

S historií, která sahá až 100 let zpět, se Intrum stala v roce 2017 spojením společností Lindorff a Intrum Justitia vedoucí světovou společností na vymáhání pohledávek. Dnes Intrum podniká ve 24 zemích po celé Evropě. Intrum je připravena pomáhat spolu s více než 8 000 zaměstnanci odhodlanými podpořit vaše podnikání a přivést spotřebitele zpět k udržitelnému hospodaření.

Když kontaktujeme vaše zákazníky, víme, že někteří z nich ještě nikdy nebyli ve spojení s vymáhací společností. Naši zaměstnanci jsou speciálně vyškoleni pro pomoc zákazníkovi a mají k dispozici nástroje, které podporují důvěryhodný a otevřený dialog. Dokážou navést zákazníky na správnou cestu a pomoci jim vyřešit jejich případ tak, aby se z nich opět stali rentabilní zákazníci našich klientů.

Hovoříme se studenty, kteří zapomněli zaplatit fakturu a nemají tušení, jak se dostali na dlužnou částku. Hovoříme se staršími páry, které jsou ve finančním prodlení a potřebují při platbách pomoci se stanovením priorit. Hovoříme se samoživitelkami, které sotva vyjdou s penězi. To je naše práce. Každý den.

Pracujeme pro malé i velké společnosti, organizace a vládní subjekty ve všech odvětvích s cílem získat jejich neuhrazené pohledávky a podpořit tak podnikání. Intrum poskytuje širokou nabídku služeb včetně vymáhání pohledávek, úvěrových informací, vykoupení pohledávek, platební a fakturační služby a názory spotřebitelů.

Když nám klienti pošlou případ, víme, že potřebují své peníze rychle a spolehlivě. Neméně důležité ovšem je, aby se k nim jejich zákazníci vrátili, a v tomto nám důvěřují. Zmírnit napětí a znovunavázat vztah se zákazníky. V Intrum jsme hrdí na to, jakým způsobem vedeme etické podnikání, a usilujeme o inovace a pracovní efektivitu ve svém odvětví.