Intrum releases White Paper

Již téměř 20 let Intrum vytváří největší sbírku údajů o důsledcích pro podniky v Evropě, pokud jde o pozdní platby nebo neplacení; Evropské platební zprávy. Data jsou často využívána Evropskou komisí i vládami napříč Evropou.

Během posledních let Intrum rozdělil statistiky z Evropské platební zprávy do odvětví a zemí, vytvořila se tak publikace White Paper. Zde se můžete dozvědět více o tom, jak podniky hodnotí důsledky opožděných plateb, v konkrétním odvětví nebo konkrétní zemi.